MENU

LABSKÁ STEZKA

Labská stezka (cyklotrasa č.2, EuroVelo 7). Na území Českého středohoří nabízí trasu s více než 90 km. Labská stezka začíná ve Štětí, vede přes Roudnici nad Labem, Terezín, Litoměřice, Velké Žernoseky, Ústí nad Labem, Děčín a končí v Dolním Žlebu. Dále pokračuje do Německa. Sportovní vyžití zde naleznou jednotlivci i rodiny s dětmi v podobě jednodenních či vícedenních výletů.

 

ZÁMEK LIBOCHOVICE

Vydejte se za krásami Libochovického zámku. Zámek Libochovice je vyhledávaným turistickým cílem, nachází se v malebné krajině dolního Poohří, lemované romantickými kopci Českého středohoří.

Zámek patří mezi nejvýznamnější raně barokní stavby v Čechách. V letech 1683–1690 byl vybudován italským stavitelem Antonio della Portou. Je zde umístěna náznaková interiérová expozice, která představuje průřez jednotlivými historickými slohy a styly. Expozice obsahuje bohaté sbírky porcelánu, kolekce vzácných nástěnných tapiserií, obrazů a původních barokních kachlových kamen. U zámku se rozléhá rozsáhlý park, který se skládá z francouzské zahrady a přírodně krajinářského parku.

 

ZÁMEK PLOSKOVICE

Další ze zámků v našem okolí, který můžete navštívit, je jednoznačně malebný zámek Ploskovice. Zámek se nachází pouhých 10 Km od Terezína a je vyhledávaným turistickým cílem.

Zámek Ploskovice nechala vystavět jako letní rezidenci velkovévodkyně Anna Marie Františka Toskánská v první čtvrtině 18. století. Původně se jednalo o menší zámek, přesto jeho náročnou barokní výzdobu prováděli nejvýznamnější pražští umělci, malíř V. V. Reiner a štukatér T. Soldatti. V polovině 19. století se zámek stal soukromou rezidencí penzionovaného císaře Ferdinanda V. Habsburského, posledního korunovaného českého krále. Při této příležitosti byl zámek zvýšen o patro a celkově upraven.

Náročnou výzdobu druhorokokově pojatých vnitřních prostor provedli sochaři a štukatéři V. Levý a M. Effenberger, nádherné malby jsou dílem Josefa Navrátila, jednoho z nejvýznamnějších malířů českého romantismu. Vedle novějších uměleckých doplňků však zůstala zachována i starší štuková výzdoba, zvláště v prostoru sala terreny.

 

HÁZMBURK

Jste milovníci hradů a zřícenin? Tak to určitě navštivte zříceninu hradu Házmburk, který se nachází 20 Km od Terezína.

Zřícenina gotického hradu Házmburk vytváří spolu s nejvyšší horou Českého středohoří Milešovkou nezaměnitelnou kulisu dolního Poohří. Dvě charakteristické majestátní věže patří k nepřehlédnutelným dominantám krajiny a spatřit je můžete na vzdálenost až několika desítek kilometrů. Tyčí se na vrcholu strmého čedičového masivu a připomínají zašlou slávu nedobytného gotického hradu. Vrch dosahující výšky 418 m byl podle archeologických nálezů obydlen již v 5 tisíciletí př. n. l. lidem kultury s vypíchanou keramikou.

Mohutný hrad na osamělé čedičové vyvřelině vybudoval do současné podoby rod Zajíců (německy zajíc = der Hase), po kterém nese i své jméno. Po bouřlivých dějinách a několika změnách majitelů hrad zpustl.

Na konci 19. století se stal Házmburk neblaze proslulý rozsáhlými sesuvy horniny, které jsou opředeny pověstmi o otevírání hory se zázračnými poklady. Zřícenina patří mezi nejnavštěvovanější památky v Ústeckém kraji díky své romantičnosti a dalekým výhledům do krajiny z vysoké hradní věže.

 

LOM VELKÁ AMERIKA

Český Grand Canyon – to je lom Velká Amerika

Místo, kde se filmoval Limonádový Joe, ale také někdejší cílová stanice nepohodlných politických vězňů. To všechno jsou vápencové lomy Velká Amerika, Malá Amerika a Mexiko.

Trošku vzdálenější, avšak velice krásný vápencový lom Velká Amerika se nachází v okrese Beroun na území obce Mořina. Lom patří do Chráněné krajinné oblasti a jeho velikost je asi 750x150 metrů. Hloubka lomu bývá udávána v rozmezí 67 až 80 metrů, a dno je v nadmořské výšce 322 metrů. Lom je zatopen bezodtokovým jezerem a na jaře zde můžete pozorovat spoustu pestrých barev s doprovodem zpívajících ptáků.

 

ŘÍP

 „Co Mohamedu Mekka, to Čechu Říp“

Hora Říp je zdaleka viditelná hora (456 m n. m.) s románskou rotundou na vrcholu. Rotunda sv. Jiří je jedna z nejstarších dochovaných staveb v České republice.

Podle pověsti sem přišel praotec Čech, přehlédl okolní krajinu a rozhodl se zde usadit. Kopec Říp s rotundou je chráněn jako národní kulturní památka.

Na horu vede hned několik značených turistických cest. Pokud si zvolíte z Roudnice nad Labem nenáročnou modrou, povede vás tzv. Čechovou alejí, která nabízí zastavení v příjemné hospůdce Štípárna ve Vescích, a dále až do Rovného pod Řípem. Odtud pokračujete směrem k úpatí hory Říp a lesem pak vystoupáte až k samotnému vrcholu. Na vrcholu se nachází hned několik vyhlídek, a to Roudnická, Mělnická a Pražská. Naskytnou se vám daleké panoramatické výhledy na České středohoří či hluboké lesy Kokořínska.

Těsně pod vrcholem hory Říp a rotundou sv. Jiří stojí už přes to let převážně dřevěná chata s prvky secese a folkloru. Podle dostupných pramenů ji roku 1909 postavil Klub českých turistů. Chata nabízí příjemné odpočinkové posezení s občerstvením.

Pokud se rozhodnete horu Říp zdolat z jiné strany, zkuste to ze vsi Ctiněves. Projdete zde menší alejí, která vede ke kapličce vybudované v roce 2017 místními nadšenci.  Při cestě zpět určitě navštivte Podřipský rodinný minipivovar, kde vaří jedno z nejlepších piv na Podřipsku.  

 

TEREZÍN

Pevnost:

Pevnost byla založena roku 1780 Marií Terezií. Roku 1782 byla prohlášena svobodným královským městem. Jméno městu císař udělil na počest své matky císařovny Marie Terezie (kdežto sesterskou pevnost Josefov ve východních Čechách pak pojmenoval podle sebe sama). V roce 1790 byla pevnost schopna obrany. Účelem pevnosti bylo chránit přístupové cesty, kterými během prusko-rakouských válek v 18. století postupovala nepřátelská vojska. Pevnost byla vystavěna na samém konci éry bastionových opevnění, a proto představuje ve světovém měřítku špičkový pevnostní systém. Své obranné vojenské poslání však nikdy nesplnila (zato se později mnohokrát osvědčila coby výborný žalář i neblaze proslulé vězení). Na stavbě vlastní pevnosti pracovalo přibližně 15 tisíc lidí při roční spotřebě kolem 20 miliónů cihel. Kvůli stavbě pevnosti byl přeložen tok řeky Ohře do umělého říčního koryta o několik set metrů dále směrem na východ (původní tok řeky procházel zhruba prostorem dnešního náměstí). Posádku pevnosti mělo v době války tvořit asi 11 tisíc mužů. Obranný systém se skládá z Hlavní pevnosti na levém břehu Nové Ohře a Malé pevnosti na pravém břehu Staré Ohře.
Hlavní pevnost má tvar osmiúhelníku, protáhlého ve směrech od severu k jihu, ze všech nádvoří vybíhají pětiboké bastiony. Celková délka pevnostního valu, silného přibližně 30 m, činí 3770 metrů. Další prvky opevnění byly umístěny v příkopech před hlavní obrannou linií. Malá pevnost měla tvar mírně se rozbíhajícího obdélníku, doplněného o dva polobastiony a dva pětiboké bastiony. Opevnění Terezína obsahovalo celkem 55 hradbových článků a v nich 136 podzemních prostor vzájemně spojených systémem podzemních chodeb dosahujícího celkové délky 29 kilometrů. Do pevnosti vedly čtyři brány posazené vždy mezi dvěma baštami: Litoměřická, Pražská, Horní a Dolní. Uvnitř hlavní pevnosti se nachází pevnostní město s pravidelným půdorysem s ulicemi do pravého úhlu, zdi jednotlivých budov jsou velmi silné a mohutné. Jedná se o významnou stavební a technickou památku. Spolu s „sesterskou“ pevností Josefov se jedná o velmi zajímavý doklad pevnostního stavitelství z konce 18. století.

2. světová válka:

Během Druhé světové války Velká pevnost na levém břehu řeky sloužila nacistickému Německu jako židovské ghetto. Malá pevnost na pravém břehu Ohře, umístěná při silnici do Prahy, pak smutně proslula coby věznice pražského gestapa (mnohdy se nesprávně uvádí, že zde byl zřízen koncentrační tábor). Pro tyto účely nacisté zřídili zvláštní železniční vlečku, která vedla z blízkého městečka Bohušovice nad Ohří od jihu až za jižní hradby Velké pevnosti. V době 2. světové války pak nacisté přímo z ulic města odváželi zvláštními transporními vlaky zde soustředěné židovské obyvatelstvo přímo do likvidačních táborů smrti Osvětim, Majdanek, Treblinka, Sobibor, Chelmno a dalších, umístěných v Polsku a na dalších okupovaných územích východní Evropy. Nyní je v prostorách Malé pevnosti zřízen Památník Terezín a objekt je nyní také Národní kulturní památkou.

Současnost:

Město dnes již armádě neslouží, všechna tři velká kasárna a bývalá vojenská nemocnice dnes slouží jiným účelům. V jedněch kasárnách, mimo jiné, sídlí také jeden z depozitářů pražského Národního muzea. Odchod Armády České republiky město velmi poznamenal. Celé město i s okolím pak bylo těžce poškozeno povodněmi na dolním Labi v roce 2002. Svůj provoz v 90. letech ukončila i místní konzervárna a přemístěn do nedalekých Lovosic (a následně zprivatizován) byl i někdejší Státní veterinární ústav Terezín. Značných změn doznal v důsledku ekonomické transformace i někdejší státní podnik Zelenina Terezín, který až do počátku 90. let sídlil v rozsáhlém areálu mezi Terezínem a Bohušovicemi nad Ohří. Ve městě nadále sídlí podnik Povodí Ohře a Domov důchodců hlavního města Prahy. Bývalý farmaceutický státní podnik Bioveta Terezín byl také transformován na společnost Dyntec.
Díky nově otevřenému úseku dálnice D8 v úseku Doksany-Lovosice v roce 1998 došlo i k velmi výraznému poklesu tranzitní dopravy, která až do té doby probíhala přímo městem po bývalé státní silnici 8 a mezinárodní silnici E 55 (nyní silnice 608) na trase Praha-Lovosice-Teplice-Drážďany.
V tzv. Terezínské kotlině směrem na Litoměřice v prostoru bývalého vojenského cvičiště vzniklo golfové hřiště, na druhém břehu řeky Ohře pak bylo na bývalém vojenském cvičišti vybudováno hřiště na paintball.

Osada Kréta:

Celou západní část města směrem k Lovosicím zabírá místní osada Kréta, která je dnes jeho integrální součástí ačkoliv se fakticky nachází za hradbami Velké pevnosti (respektive na pozůstatcích jejích zbouraných hradeb). Nalézá se zde místní Základní škola Terezín, místní fotbalové hřiště, autokemp, vodárna a areál bývalé Vojenské nemocnice Terezín.

Sport:

Na památku osvobození města Rudou armádou a konce zdejších válečných útrap dne 8. května 1945 se od roku 1959 ve městě každoročeně počátkem měsíce května koná etapový cyklistický Závod míru mládeže později přejmenovaný na Závod míru juniorů.

Kultura:

Od roku 2003 působí v Terezíně místní divadelní spolek - TMA divadlo, který bezmála po dvaceti letech obnovil tradici ochotníků ve městě.

Užitečné odkazy: